ระยะทางและรอบเวลาในการ ตรวจเช็ครถกระบะรับจ้าง การบำรุงรักษารถว่าควรทำอะไรบ้าง ซึ่งระยะเวลาและระยะทาง ตรวจเช็ครถยนต์ อาจแตกต่างกันตามสภาพรถ การใช้งาน การดูแลรักษายางรถยนต์, ระบบเบรกรถ, ระบบบังคับเลี้ยวเพาเวอร์,อุปกรณ์ปัดน้ำฝน, เครื่องปรับอากาศรถยนต์ แต่โดยหลักแล้วตามนี้ (ให้ดูคู่มือรถแต่ละรุ่นเป็นหลักใหญ่)

ระยะทางและรอบเวลาในการ ตรวจเช็ครถยนต์

ยางรถยนต์

การเช็กการสึกของยาง ตรวจเช็ครถยนต์ ระยะ1,500 กิโลเมตร (1 เดือน)
การสับเปลี่ยนตำแหน่งของยาง 10,000 กิโลเมตร (6 เดือน)
การเช็กความดันลมในยาง 2 สัปดาห์
การเช็กความลึกของดอกยาง 10,000 กิโลเมตร (6 เดือน)
การทำความสะอาดยาง ตามความจำเป็น
การเช็กระยะฟรีของแป้นคลัตช์ 10,000 กิโลเมตร (6 เดือน)
การเช็กน้ำมันคลัตช์ 5,000 กิโลเมตร (3 เดือน)
การเช็กระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ 10,000 กิโลเมตร (6 เดือน)
การเปลี่ยนน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ 40,000 กิโลเมตร (2 ปี)

ระบบเบรกรถยนต์

การเช็กระดับน้ำมันเบรก ตรวจเช็ครถยนต์ 1,500 กิโลเมตร (1 เดือน)
การเช็กสภาพเบรก 10,000 กิโลเมตร (6 เดือน)
การปรับเบรกมือ ตามความจำเป็น

ระบบบังคับเลี้ยวเพาเวอร์รถยนต์

การเช็กระดับน้ำมันในปั๊ม 5,000 กิโลเมตร (3 เดือน)
การเช็กความตึงของสายพานขับปั๊ม 1,500 กิโลเมตร (1 เดือน)
การเปลี่ยนสายพานขับปั๊ม 40,000 กิโลเมตร (2 ปี)

อุปกรณ์ปัดน้ำฝนรถยนต์

การเช็กใบปัดน้ำฝน 5,000 กิโลเมตร (3 เดือน)
การเปลี่ยนใบปัดน้ำฝน 40,000 กิโลเมตร (2 ปี)
การเช็กการทำงานของหัวฉีด 5,000 กิโลเมตร (3 เดือน)
การหล่อลื่นข้อต่อต่าง ๆ 10,000 กิโลเมตร (6 เดือน)

เครื่องปรับอากาศรถยนต์

การทำความสะอาดคอยล์ร้อน 5,000 กิโลเมตร (3 เดือน)
การเช็กรอยรั่วที่ข้อต่อ 5,000 กิโลเมตร (3 เดือน)
การเช็กปริมาณน้ำยาทำความเย็น 5,000 กิโลมตร (3 เดือน)
การเช็กและปรับสายพานแอร์ 1,500 กิโลเมตร (1 เดือน)
การเปลี่ยนสายพานแอร์ 40,000 กิโลเมตร (2 ปี)
การเปิดเครื่องปรับอากาศให้ทำงาน 3 – 4 นาที ทำสัปดาห์ละครั้ง