ประธานาธิบดีอินโดนีเซียเสนอแผนย้ายเมืองหลวงของประเทศจากกรุงจาการ์ตาซึ่งมีประชากรแออัดและการจราจรติดขัดไปยังเกาะกาลิมันตันหรือภูมิภาคเกาะบอร์เนียวได้เสนอแผนย้ายเมืองหลวงระหว่างกล่าวคำแถลงต่อรัฐสภาเนื่องในวาระครบรอบ 74 ปีการประกาศเอกราชของอินโดนีเซียที่จะมาถึงในด้วยพรจากพระเจ้า ผมขอความเห็นชอบจากทุกท่านเพื่อย้ายเมืองหลวงของเรา

ไปยังเกาะกาลิมันตัน ประธานาธิบดีย้ำว่าการย้ายเมืองหลวง “มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความเท่าเทียมและความยุติธรรมทางเศรษฐกิจเพื่อทำวิสัยทัศน์ของอินโดนีเซียที่ก้าวหน้าให้เป็นความจริง… ด้วยความทันสมัย อัจฉริยะ และเป็นเมืองสีเขียว” ประธานาธิบดีไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดที่ตั้งเมืองหลวงใหม่ที่แน่ชัดทั้งนี้ เกาะกาลิมันตันตั้งอยู่ทางตอนกลางของอินโดนีเซีย และห่างจากกรุงจาการ์ตาไปประมาณ 1,400 กิโลเมตร