แฟนเพจกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทโพสต์เรื่องราวที่น่าตกใจเป็นรูปที่นักเรียนจากโรงเรียนแห่งหนึ่งในจ.ขอนแก่นถูกกล้อนผมครูที่ตัดผมนักเรียนคนนี้เป็นครูฝ่ายกิจการนักเรียน ทั้งยังลงมือโดยไม่สนใจว่านักเรียนคนนี้มีแผลไฟไหม้บนใบหน้าขณะเดียวกันครูหลายคนที่รู้สึกสงสารนักเรียนคนนี้ก็ไม่กล้าทักท้วงครูที่ลงมือ เพราะไม่อยากมีปัญหากัน

กลุ่มฯได้รับการร้องเรียนว่า มีเด็ก ม.1 (ในภาพ) จากโรงเรียนแห่งหนึ่ง ในอำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ถูกคุณครูฝ่ายกิจการนักเรียนไถผมด้านหน้าจนแหว่งเป็นหย่อม ๆ โดยตัวเด็กเองก็มีปมเรื่องใบหน้าที่เป็นแผลเป็นจากการถูกไฟไหม้เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว มีคุณครูหลายท่านเห็นใจ และคิดว่าการลงโทษเช่นนี้จะยิ่งตอกย้ำปมด้อยด้านรูปลักษณ์ให้กับเด็ก แต่ก็ไม่สามารถโต้แย้งได้ เพราะไม่อยากมีเรื่องกับคุณครูฝ่ายกิจการนักเรียน